Artikler

Kørsel på lad kræver tilladelse

For at jagten kan afvikles smidigt og uden for mange forstyrrelser i skoven, kan det være hensigtsmæssigt, at transporten mellem såterne foregår i fællesskab. Nogen jagtkonsortier vælger, at denne transport sker på ladet af en vogn spændt efter en traktor eller andet lignende køretøj. Hvis transporten foregår på offentlig vej, kræver det dog en tilladelse fra politiet. Udover at der skal indhentes en polititilladelse, bør køretøjet være dækket af den lovpligtige motoransvarsforsikring.
Både som arrangør og deltager på en jagt, hvor der skal ske fælles transport, bør du sikre dig, at der er styr på tilladelser og forsikringer.
– Skulle der ske det ulykkelige, at en jæger falder af bilen under kørslen og kommer til skade, kan han gøre sit krav gældende mod føreren af køretøjet. Når køretøjet er dækket af en motoransvarsforsikring, vil det dog som udgangspunkt være køretøjets forsikringsselskab og ikke føreren selv, der kommer til at betale en eventuel erstatning. På den måde undgår I bedre at havne i en, for alle parter, penibel situation, hvor I som gode jagtkammerater pludselig står overfor hinanden i en retssag for at gøre erstatningsansvar gældende, siger advokat Berit Møller Lenschow fra ERSTATNINGSGRUPPEN, der er en del af ADVODAN, og tilføjer:
– Der vil dog også kunne gøres krav gældende mod arrangøren af jagten, hvis det vurderes, at arrangementet har været uforsvarligt tilrettelagt. Derfor bør man som arrangører naturligvis sætte sig nøje ind i reglerne, når man planlægger jagten. Det kan blandt andet være relevant at vurdere, om den planlagte transport skal foregå på anden måde end på ladet af en vogn eller om det relevant at tegne en tillægsforsikring, indhente tilladelser m.v.
I den forbindelse skal man være opmærksom på, at Dansk Jagtforsikring alene dækker skaderne i forbindelse med affyring af skud under jagten eller i umiddelbar forlængelse heraf.
Tre gode råd hvis du kommer til skade på jagten
Hvis uheldet er ude, og du kommer til skade under jagten, har advokat Berit Møller Lenschow disse tre gode råd:·
Tag på skadestuen eller til egen læge hurtigst muligt. Det er vigtigt, at skaden noteres i din lægejournal, da det kan få betydning i en eventuel erstatningssag
Sørg for at få navne og telefonnumre på eventuelle vidner til ulykken
Anmeld skaden til relevante ansvarsforsikringer og eventuelt egen ulykkesforsikring
Skal der holdes over eller under målet, når man skyder fra et jagttårn eller en skydestige ..? “Skal man holde over eller under normalt sigtepunkt, når der skydes fra en cirka 3 meter høj hochsitz “Mindes at have læst modstridende holdninger til dette emne, hvor nogen mener, at det ikke er nødvendigt, mens andre mener, at der skal korrigeres enten op eller ned, hvilket jeg ikke husker”. Teoretisk kan man sige, at du skal sigte over dit normale sigtepunkt når skudpositionen er højere placeret end målet, men under danske jagtforhold kan du i praksis generelt se bort fra teorien. Kun hvis byttet er meget tæt på tårnet kan der være behov for at ændre sigtepunkt grundet vinklen og sigtekikkertens placering over centerlinjen. Skydning fra hochsitz På denne tegning anbefales det at bruge det horisontale sigtepunkt, som er 70 yards ude (ca. 65 meter), til skud op- og ned til et træfpunkt, som er 100 yards væk (91 meter). Men bemærk, at her er der ud over afstanden, også en vinkel på 45 grader henholdsvis op og ned. Når man taler skydning under danske forhold, hvor målet ofte befinder sig i området 50-120 meter væk, så har ændringen af sigtepunktet således ingen nævneværdig betydning i praksis. Altså allerede på denne korte afstand en forskel man ikke behøver at bekymre sig om. Så konklusionen er, at under danske forhold kan man se bort fra dette og andre tænkte problemer. Udlandet Jagt i bjergområder eller endog det skotske højland er dog en helt anden historie. Og i de situationer, der ofte indebærer lange skudafstande i op eller nedadgående vinkler, skal der derimod tages hensyn til den ændrede kuglebane versus vinkel, da kuglebanen er mindre krum i relation til skudafstanden og der derfor skal sigtes lavere både ved opadgående skudvinkler såvel som nedadgående. Forbier eller ej? Hvad gør jægerne? Skal de registrere skuddet som et forbiskud. Eller skal de tilkalde en registreret schweisshund, som kan eftersøge det påskudte dyr? Ifølge loven er der ikke noget at være i tvivl om. Er der sikre tegn på anskydning, skal der tilkaldes en schweisshund, hvis ikke dyret er fundet indenfor seks timer. Men selv om jægerne grundigt eftersøger det sted, hvor dyret blev påskudt, findes der ingen tegn på at dyret er truffet. Der observeres hverken schweiss eller afskudte hår. Der er altså ingen sikre tegn på, at dyret er anskudt. Heller ingen mere usikre tegn. Bortset fra, at det forekommer usandsynligt, at et stykke råvildt kan undgå at blive ramt, når der skydes til det med hagl. Hvad gør jagtselskabet? Ifølge vildtkonsulent Ivar Høst er der i det nævne eksempel ikke så meget at være i tvivl om. – Alt råvildt, der er påskudt, er også ramt. Dette gælder, indtil det modsatte er bevist. Derfor bør det eftersøges med en schweisshund. Eller i det mindste med en erfaren sportrænet hund. Kan den erfarne jagthund ikke finde dyret, må der tilkaldes en afprøvet hund fra Naturstyrelsens schweisshunderegister. Tvivl skal altid komme vildtet til gode – At en sportrænet hund ikke kan finder dyret, er ikke bevis på, at dyret ikke er ramt. Først når det har været eftersøgt med en registreret schweisshund, kan man lukke sagen, mener den nordjyske vildtkonsulent, som dog understreger, at heller ikke en registreret eftersøgningshund altid kan udviske enhver form for tvivl. Men har man haft en schweisshund på opgaven, har man gjort hvad man kunne, forklarer Ivar Høst, som hævder, at tvivlen altid bør komme det påskudte vildt til gode. – Ingen, og heller ikke schweisshunde, kan udrette mirakler, men hvert år registreres der i landets eftersøgningskorps mange positive opfølgninger på “klokkerene” forbier. – Er dyret kun truffet af få hagl i f.eks. køllen kan det blive meget vanskeligt for eftersøgningskorpset at komme så tæt på, at dyret kan affanges, forklarer Ivar høst, som tidligere har fungeret som registreret schweisshundefører. Ivar Høst forklarer, at der ofte er meget lidt at gå efter for hundene. Et dyr påskudt med hagl efterlader næsten igen blod, og har der været andre hunde efter det påskudt dyr, bliver eftersøgningen ikke nemmere. Tværtimod. – Generelt er det en god idé at lade dyret få ro. Et påskudt dyr vil i reglen sætte sig så hurtigt, som overhovedet muligt. Ofte forender det herefter meget hurtigt, oplyser Ivar høst. – Forfølges det derimod af hunde umiddelbart efter påskydningen, kan dyret tilbagelægge store afstande, hvilket betyder, at den efterfølgende eftersøgning bliver mange gange vanskeligere. Jægererne besluttede at tilkalde en schewisshundfører. De mærkede stedet og trak sig til næste såt et stykke borte. Sidst på dagen, da jægerne stod samlet om dagens udbytte og faklerne kastede lys over paraden, var scheisshundeføreren tilbage: Svedig og rødmoset og med endnu et dyr til den lille parade …