Forside

Selsskabet formål er at drive de af selskabet tilhørende plantage og eventuelt erhverve andre plantage / arealer til beplantning
Det praktiske arbejde i skoven ledes af bestyrelsen i Skelhøj, og selve arbejdet udføres af skovarbejdere, skovløbere eller skoventreprenører.
Selskabet er også der hvor der er skønne naturoplevelser, og gode jagtoplevelser ud over det sædvanlige.